Catch & Release

Catch and Release (C&R) är en mycket central del i Team Einherjars fiske. Vi fiskar nästan uteslutande med det som man kallar för "No kill" som utgångspunkt. "No kill" betyder "Inget dödande" och är en vidareutveckling av C&R. När vi fiskar så gör vi det nästan alltid med utgångspunkten att ingen fisk ska dödas. Om en fisk dör, eller blir så skadad att den måste avlivas, så ser vi det som ett misslyckande.
Vi är väl medvetna om att vi kommer att bli ifrågasatta på grund av detta. De som oftast ifrågasätter oss är personer födda på -40 och -50 talet, personer som har för vana att fylla sin frys och sin buk med död fisk med motiveringen:
"Jag äter fisk två eller tre gånger i veckan."
Med tanke på hur mycket vår jords befolkning ökar anser vi att detta resonemang inte håller. Våra sjöar och hav är på väg att tömmas för att fylla allt fler människors magar.
Som tur är har de yngre generationerna ett annat förhållningssätt.
Nedan berättar vi om vad C&R är och hur det går till.

Vad är Catch and Release och vad är syftet med det?
Catch and Release förkortas oftast C&R och betyder rent översatt från engelska till svenska fånga och släppa. Det är ett förhållningssätt inom modernt sportfiske som fler och fler sportfiskare anammar. Syftet med C&R är att bevara och förstärka populationerna av fisk i våra vatten. I synnerhet är det viktigt att släppa tillbaka de stora fiskarna. De gör betydligt större nytta i sjön än på matbordet.
Antalet sportfiskare ökar hela tiden. För att även i framtiden kunna erbjuda våra barn och ungdomar ett kvalitativt sportfiske så måste vi bli fler som praktiserar C&R.

Hur gör man?
C&R är inte alltid bara att kroka av fisken och kasta tillbaka den i sjön. I synnerhet när det handlar om C&R av en större fisk krävs kunskap och eventuellt verktyg.
Nedan beskrivs om hur C&R fungerar i praktiken, vad man ska vara uppmärksam på och vilka verktyg som är nödvändiga. C&R ser lite olika ut beroende på om man fiskar från båt, från land eller från isen. Det som beskrivs nedan är hur det går till från båt.

Steg 1: Förbered dig
C&R börjar redan innan fisken har huggit. Använd så få krokar som möjligt på betet. Många wobbler har tre stycken tre-krokar vilket är minst en krok för mycket. Ta gärna bort kroken längst fram.
Se till att den utrustning som behövs för ett lyckat C&R-fiske finns med i båten. Vi listar nedan några saker som vi tycker är viktiga.
Håv med ett mjukt och knutlöst håvgarn.
En långskaftad tång.
Vågnät eller motsvarande. (En IKEA-kasse som man först blöter fungerar utmärkt)
Käftöppnare
Avkrokningsmatta
Våg (gärna av typen Super Samson som är mycket bra)
Måttband
Kamera

Steg 2: Drillningen
Fisken har huggit och sitter krokad. Har fisken huggit på djupt vatten (5 meter eller mer) så är det viktigt att ta det lugnt annars är det risk att fisken blir tryckskadad och dör.


En gädda på väg in i håvgarnet

Steg 3: Landningen
Fisken är trött och närmar sig båten. Den ska nu in i båten för att eventuellt vägas och fotograferas. En liten fisk kan man enkelt landa genom att lyfta in den i linan. En större fisk är svårare att landa och kräver mer kunskap och eventuellt verktyg.
Håven är kanske det vanligaste verktyget för att landa fisk. Ska du använda en håv för att landa fisken med är det två saker som är mycket viktiga.
För det första ska håven vara anpassad för storleken på fisken den ska användas till.
För det andra ska håvens nät (håvgarnet) vara mjukt och av den typen som kallas knutlöst håvgarn. Stora så kallade ”karphåvar” med mycket finmaskigt håvgarn är bra.
Är håvgarnet av den knutna sorten så riskerar du att skada fisken svårt redan i detta tidiga skede och en håv med detta håvgarn ska inte användas om du praktiserar C&R.
Sitter fisken ytligt krokad kan man passa på att göra steg 4 (avkrokningen) redan här. Låt fisken vara kvar i vattnet i håvgarnet medan du frigör den från kroken/krokarna.
Viktigt är att stödja fisken med handen under magen när man lyfter in den. Lyfter man in en stor gädda vertikalt riskerar man att skada den.
Att handlanda fisk med det så kallade ”gälgreppet” är, om det utförs korrekt, skonsamt för fisken. Dina fingrar klarar sig i regel bra om du gör rätt. Gör du fel kommer du att skada både dig själv och fisken.
Huggkroken är ett föråldrat verktyg och ska inte användas för att landa fisk med överhuvudtaget.

Steg 4: Avkrokningen
Har man använt en håv för att landa fisken och kroken/krokarna inte sitter djupt kan man ofta kroka av fisken redan i håven innan man lyfter in den i båten. Detta underlättas om man använder så få krokar som möjligt på sitt bete.
Om inte ovanstående går att genomföra får man ta in fisken i båten och ta bort krokarna.
Detta är en kritisk tid för fisken och det gäller att vara så snabb som möjligt. Annars är risken stor att fisken dör av syrebrist.
När fisken väl är i båten placeras den förslagsvis på en avkrokningsmatta. Saknar man en sådan kan man lägga fisken i en blöt IKEA-kasse och där kroka av den. Har man en kamrat med sig i båten så håller han/hon kassen i luften. Att lägga fisken direkt på durken i båten rekommenderas inte.
Sitter krokarna djupt i munnen på en gädda är en ”käftöppnare” bra att använda.
Använd en tång för att ta bort kroken/krokarna.

Steg 5: Dokumentationen
En större fisk vill man kanske väga och detta gör man alltid i ett vågnät eller motsvarande. En blöt IKEA-kasse fungerar precis lika bra. Väg kassen och räkna sen bort vad den väger för att få fram fiskens vikt om inte vågen enkelt går att kalibrera om när kassen/vågnätet hänger på den.
En stor fisk ger oss sportfiskare ett glädjerus och många stora fiskar dödas för att fångstmannen hamnar i ”ta hem och visa stadiet”, något som inte går så bra ihop med C&R.
Med kamerans hjälp får man en bild som minne och att visa för sina vänner och bekanta.
Fotografera med måtta. Ju fortare det går desto bättre är det för fisken. Blöt händerna i vattnet innan du tar i fisken och ta inte i den mer än nödvändigt.Kaparn återutsätter en gädda som väger 8.4 kg.

Steg 6: Återutsättningen
Håll fisken på rätt köl i vattnet. Förslagsvis genom att hålla om stjärtspolen på den. Rör den med jämna mellanrum sakta fram och tillbaka så att vatten strömmar genom gälarna. På så vis syresätts fiskens blod snabbare. Beroende på hur medtagen fisken är så tar det här olika lång tid. Ibland tar det bara några sekunder, ibland tar det flera minuter. När fisken har kvicknat till kommer den av egen kraft att slå sig fri och simma iväg.


Abborre på 9 hekto fångad av Pepson våren 2006. C&R såklart!

Lycka till med fisket och med Catch and Release!
Hälsningar Team Einherjar