Artikel ID: 3
Datum skapad: 2007-03-11
Datum senast ändrad: 2013-09-17
Rubrik: Om Einherjar
Författare: av Team Einherjar

Team Einherjar är ett fisketeam som grundades i januari 2006 på initiativ av Jimmy "Kaparn" Norlén.
Med från starten var Micael "Mike" Magnusson, Jesper "Pepson" Nilsson och Andreas "Adde" Pettersson.
Sommaren 2006 utökades Teamet med Robin "Rob" Pettersson.
Sommaren 2008 valde "Adde" att ta ett uppehåll från Teamet och fisket till förmån för andra saker.
I november 2008 utökades Teamet med Karl "Kalle" Linden.
I april 2009 utökades Teamet med Andreas "Keso" Karlsson.
I september 2009 utökades Teamet med Christofer "Tosse" Hjulström.
I januari 2010 utökades Teamet med Jamie Cooley som dock valde att lämna Teamet efter fyra månader.
I juli 2010 gjorde "Adde" comeback till Teamet.
I mars 2011 utökades Teamet med Henrik "Henke" Säntti.
I juli 2011 utökades Teamet med Frank "Ank" Johansson.
I april 2012 lämnade Andreas "Keso" Karlsson Teamet.
I juli 2012 utökades Teamet med Robin "Roowex" Pettersson.
I mars 2013 utökades Teamet med Daniel "K-son" Karlsson.
I augusti 2013 lämnade Karl "Kalle" Linden Teamet på grund av tidsbrist.
I skrivande stund består Team Einherjar av tio medlemmar.

Teamet – Syfte?
Vi har den övertygelsen att en väl fungerande grupp som samarbetar alltid är starkare än vad varje enskild individ är var för sig.
Att samla de personer som man fiskar mycket med under ett namn och på så vis skapa en grupp kändes naturligt. Genom att skapa ett Team kan alla medlemmar få struktur på sitt fiske och även få den uppbackning som krävs för att utvecklas som sportfiskare.
Kunskap och erfarenhet samlas in och alla i Teamet får ta del av den.

Hemsidan – Varför?
Hemsidan är ett enkelt sätt för oss att berätta för andra människor om vårt fiske. Vi vill dela med oss av våra upplevelser och erfarenheter till andra.
Förhoppningen är att det vi berättar på hemsidan ska sporra andra att sportfiska och att de ska göra det med gott omdöme. Hemsidan är också ett bra sätt att dokumentera sitt eget och gruppens fiske.

Mörkning – Trist men nödvändigt
Vissa fiskeplatser, ett fåtal beten och en del kunskaper väljer vi att ”mörka”.
Det innebär att informationen hemlighålls för alla utanför Teamet tills (eller om) vi beslutar att gå ut med informationen på hemsidan. Syftet kan vara att skydda ett vatten/plats från för hårt fisketryck eller kanske ge en fördel i en eventuell fisketävling.
Vi tycker inte om att mörka men vi tvingas till det, då en del människor skulle missbruka ovan nämnda information på olika sätt, till exempel genom att slå ihjäl fisk. Det skulle resultera i försämrade eller rent av förstörda vatten.

Ungdomarna – De viktigaste
Det är barnen och ungdomarna som ska ta över efter de vuxna. Det är de vuxnas ansvar att stötta ungdomarna i deras fiske. Pepson var, liksom Tosse, 14 år när han fiskade med Kaparn första gången. Adde var 16 år.
Med fler fiskande ungdomar skulle samhället se annorlunda ut och chanserna är goda att Team Einherjar kommer att utökas med en eller flera ungdomar i framtiden.

Ledarskap – Utan ledare fungerar inga grupper
Ledare för Team Einherjar är Jimmy ”Kaparn” Norlén.
Biträdande ledare är Jesper "Pepson" Nilsson.
Att vara ledare handlar bland annat om att ta ansvar, att visa vägen och om att fatta beslut som är positiva för de enskilda individerna i gruppen och viktigast av allt, för gruppen som helhet.
Kaparn har utbildning inom ledarskap och mer än 20 års erfarenhet av att leda grupper från sitt arbete inom skolan där han arbetat som lärare och elevassistent.
Ytterligare utbildning och erfarenhet av ledarskap har Kaparn skaffat sig inom ramarna för tjänst inom Försvarsmakten och Kriminalvården samt som ungdomsledare inom Jägarnas Riksförbund/Landsbygdens jägare.

Målsättningar – Vad vill vi uppnå?
Teamets gemensamma målsättningar inför kommande år bestäms vid årsmötet, som brukar hållas runt årsskiftet, och samtidigt går vi då igenom de målsättningar som bestämdes vid förra årsmötet för att se om vi uppnått dem. Exempel på gemensamma målsättningar är till exempel att hitta nya vatten och att genomföra aktiviteter där hela Teamet medverkar.
Vid årsmötet sätter varje medlem upp individuella målsättningar som han vill uppnå inför den kommande säsongen. Även dessa målsättingar går vi igenom på årsmötet och nya målsättningar bestäms. Exempel på individuella målsättningar är nytt personbästa på en viss art och ett visst antal fiskedagar.

Planering – Hur når vi målsättningarna?
Vid årsmötet gör vi en grov planering inför det kommande året. Denna hänger samman med målsättningarna. Vi bestämmer vad, vart och hur vi i huvudsak ska fiska för att nå de uppsatta målen.

Viktiga ord - Vad är våra ledstjärnor?
Ärlighet - Vi ljuger inte för varandra och vi ”mörkar” inget för varandra. Tycker en medlem i Teamet annorlunda än någon annan i Teamet kan han säga det och bemötas med respekt.
Solidaritet - Gruppen går alltid före den enskilda individen. Vi ställer upp för varandra till hundra procent. Inom fisket såväl som utanför. Som medlem i Team Einherjar står man aldrig ensam.
Lojalitet – Det vi varit med om eller pratat om och som vi bestämt ska stanna inom gruppen stannar där.
Catch and Release/No kill – Döda inga fiskar såvida det inte är absolut nödvändigt. Behandla alla fiskar varsamt och med respekt.Ordet einherjar härstammar från den nordiska mytologin.
Läs nedan om vad ordet einherjar kommer ifrån och vad det betyder.
Källa: Wikipedia

Einhärjar (isländska einherjar), (uttalas "Ajnhärjar" på svenska), var inom den nordiska mytologin de fallna krigare som Odens valkyrior ansåg ha dött en tapper och ärofull död i strid, varvid de fördes till Valhall, det fornnordiska himmelriket. Femhundrafyrtio dörrar ska enligt Grímnismál leda ut ur Valhall, och genom var och en av dessa kan åttahundra man marschera i bredd, vilket säger något om einhärjarnas antal. Snorres Edda beskriver hur de varje morgon tågar dessa ut till Idavallen, i mitten av Asgård, där de dagen lång roar sig med att hugga varandra i småbitar. När skymningen faller torkar dock det gjutna blodet åter in i köttet, avhuggna lemmar letar sig tillbaka till sina kroppar, och de fallna reser sig livs levande igen.
Einhärjarna festar sedan kvällen och natten igenom i Vallhall. Gudakocken Andrimner tillagar en festmåltid av grisen Särimners fläsk i kitteln Eldrimner, vartill serveras mjöd som mjölkats från geten Heidrun, vilken betar av Yggdrasils blad. Natten är städse så lång att också den siste einhärjare som somnar i fyllan hinner få sig en god natts sömn, och när de alla vaknar nästa morgon lider de inte av baksmälla eller andra krämpor från nattens tillställningar.
Det sägs även att fridsammare, men inte mindre ärevördiga själar istället eskorterades till Frejas borg Folkvang.
Vid Ragnarök kommer tuppen Gullinkambe att gala från Valhalls tak. Oden kommer då att leda einhärjarna till slagfältet Vigrid, där den slutgiltiga striden kommer att stå med asar och ljusets makter mot jättarna och andra mörkrets härskaror.
"De som tillhör en och samma här".
De är mänskliga krigare som valts ut i striden av Valkyriorna för att hjälpa till vid gudarnas sida i Ragnarök.

Nedanstående text berättar mer om Einherjar enligt den nordiska mytologin.
Källa: Okänd

Einhärjarna var krigare som stupat i krig. Bland dessa stupade krigare valde valkyriorna ut de modigaste att föra till Valhall. Det var de som vågade se valkyriorna i ögonen trots att de var så hemska och innebar död.
Men bland de utvalda krigarna valde först Freja ut hälften för att stå henne till förfogande i slutstriden. Den andra hälften var de som blev Einhärjar, Odens här vid Ragnarök.
Varje dag stred Einhärjarna mot varandra och stupade i den striden vid Odens gård. Dom blev genast helade av Oden och kunde rida tillsammans bort från valplatsen till kvällen för att sedan sitta försonade tillsammans.
På kvällen samlades de i Valhalls gillestuga för en fest. Dom åt av galten Särimners fläsk varje kväll. (Han återuppstod varje morgon för att åter bli kvällens mål.) Oavsett hur många som satt vid bordet så räckte fläsket till alla.
Dom drack mjöd som kom från geten Heidrun som stod på taket och tuggade på trädet Lärads bark.
Vid Ragnarök blev Einhärjarna inte rädda för det motstånd som mötte dem trots att till och med världsträdet Yggdrasil skälvde där det stod.

Vi hoppas att du genom att läsa denna artikel nu vet mer om Team Einherjar.
Fiskehälsningar
Team Einherjar